Referent verejnej osobnej dopravy

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: referent verejnej osobnej dopravy na Oddelení dopravy.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, dopravného zamerania výhodou,
 • znalosť technológie a ekonomiky verejnej dopravy,
 • skúsenosti v oblasti verejnej dopravy výhodou,
 • ovládanie kancelárskeho balíka MS Office, Internet, úroveň pokročilý.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • presnosť,
 • zodpovednosť,
 • samostatnosť,
 • odolnosť voči stresu,
 • flexibilita,
 • vodičský preukaz skupiny „B“.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

Výška mzdy: od 1 000 €

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

V prípade záujmu o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady do 7.7.2022 emailom na adresu kariera@vucke.sk alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj

Právne a personálne oddelenie

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 27.06.2022 15:55
Upravené: 27.06.2022 17:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine