Referent pre stratégie a analýzy

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: referent pre stratégie a analýzy, na Odbore projektov a investícií, Referát pre stratégie a analýzy.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa,
 • skúsenosti s analytickou a strategickou činnosťou  výhodou,
 • znalosti z oblasti usporiadania verejnej správy na Slovensku s dôrazom na kompetencie, regionálnej územnej samosprávy,
 • ovládanie práce s PC – MS 365, Internet, úroveň pokročilý.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • organizačné schopnosti,
 • uvažovanie v súvislostiach,
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

Výška mzdy: od  1 000 EUR

Popis pracovného miesta:  Poskytuje súčinnosť pri príprave, dizajnovaní, implementácii a vyhodnotení participatívnych procesov s dôrazom na proces tvorby a implementácie verejných politík. Proces participatívnej tvorby verejných politík koordinuje smerom dovnútra úradu ako aj smerom navonok. V rámci prípravy nastavuje interné plány realizácie participatívnych procesov, úroveň a mieru participácie, ako aj metódy zapojenia aktérov a verejnosti. Navrhuje spôsob informovania a komunikácie so zapojenými aktérmi a verejnosťou.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady do 31.8.2022 emailom na adresu: kariera@vucke.sk alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.08.2022 16:15
Upravené: 24.08.2022 16:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001