Referent správnej, sporovej agendy a sťažností na odbore školstva

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky na pracovnú pozíciu referent správnej, sporovej agendy a sťažností na odbore školstva.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo,
 • prax v právnej oblasti najmenej 2 roky,
 • právna prax v oblasti verejnej správy výhodou,
 • ovládanie kancelárskeho balíka MS Office, Internet.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • presnosť,
 • zodpovednosť,
 • samostatnosť,
 • odolnosť voči stresu,
 • diskrétnosť,
 • flexibilita.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

Výška mzdy: od 1000,- €

Popis pracovného miesta: Tvorba a pripomienkovanie zmlúv, vypracovávanie právnych stanovísk a analýz v oblasti školstva.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 15.8.2022  alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.08.2022 12:28
Upravené: 05.08.2022 12:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001