Referent podateľne

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent podateľne, Oddelenie vnútornej prevádzky, Referát registratúry a podateľne.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • úplné stredoškolské vzdelanie,
 • prax v oblasti administratívy min. 3 roky,
 • prax vo verejnej správe výhodou,
 • ovládanie práce s PC – Microsoft Office, Internet.

Iné kritériá a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • ochota vzdelávať sa,
 • komunikatívnosť,
 • zodpovednosť,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • samostatnosť,
 • flexibilita,
 • diskrétnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

Výška mzdy: od 900,- EUR

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 01.08.2022 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2022 14:53
Upravené: 25.07.2022 14:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine