Referent metodiky a projektov

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, oznamuje, že s účinnosťou od 1.7.2022 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: referent metodiky a projektov, na Referáte metodiky a projektov, Odbor školstva.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ( prípadne v kombinácii s doplňujúcim pedagogickým štúdiom ), umožňujúce vykonávať povolanie učiteľ na niektorom druhu a type strednej školy,
 • min. 5 rokov pedagogickej činnosti ( stredná škola ),
 • skúsenosti s realizáciou projektov,
 • riadiaca prax na strednej škole výhodou,
 • ovládanie kancelárskeho balíka MS Office, Internet, úroveň pokročilý, ovládanie aSc Agendy.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • presnosť,
 • zodpovednosť,
 • samostatnosť,
 • odolnosť voči stresu,
 • flexibilita.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní​

Výška mzdy: od 1 000 €

Popis pracovného miesta: Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, spracúvanie informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

V prípade záujmu o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady do 11.7.2022 emailom na adresu kariera@vucke.sk alebo poštou na adresu:

 

Košický samosprávny kraj

Právne a personálne oddelenie

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 29.06.2022 07:00
Upravené: 29.06.2022 08:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001