Referent marketingu

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent marketingu na Marketingovom oddelení.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • min. úplné stredoškolské vzdelanie
 • skúsenosti s tvorbou marketingových aktivít
 • skúsenosti s prácou  na sociálnych sieťach
 • skúsenosti s videoprodukciou, tvorbou fotografií a grafickou post produkciou výhodou
 • anglický jazyk úroveň B2
 • ovládanie PC - Microsoft-Office a Internet úroveň pokročilý

Popis pracovného miesta:

 • realizácia interného marketingu, spolupráca s ostatnými odbormi kraja
 • príprava marketingových materiálov, bulletinov a ďalšej marketingovej dokumentácie
 • participácia na príprave propagačných stretnutí a konferencií
 • klasická taktika: web, sociálne siete, printy, merchandise.

Iné kritéria a požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • strategické myslenie,
 • kreativita,
 • komunikatívnosť,
 • prezentačné zručnosti,
 • ovládať dobrý copywriting,
 • sebadisciplína a samostatnosť,
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • flexibilita.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

Výška mzdy: od 1 000,- €

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 11.7.2022 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.07.2022 15:18
Upravené: 06.07.2022 15:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001