Referent IKT

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent IKT, na Oddelení IKT.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady :

 • min. úplné stredoškolské vzdelanie, so zameraním na informačné technológie výhodou,
 • ovládanie práce s PC – Microsoft Office na úrovni expert,
 • prax v oblasti informačných technológií.

Iné kritéria a požiadavky:

 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť
 • organizačné zručnosti,
 • uvažovanie v súvislostiach,
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

Výška mzdy: od 900,- €

Popis pracovného miesta: Práce súvisiace s inventarizáciou výpočtovej techniky na Úrade KSK, inštalácia a konfigurácia PC a notebookov, vykonáva administratívne činnosti súvisiace s podporou používateľov KSK.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: kariera@vucke.sk do 3.8.2022 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.07.2022 10:26
Upravené: 29.07.2022 10:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine