Projektový manažér

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: projektový manažér, na Oddelení zdravotníctva.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • prax v oblasti projektového riadenia,
 • skúsenosti v oblasti prípravy implementácie a monitorovania projektov financovaných z eurofondov ako aj iných programových schém,
 • ovládanie práce s PC – MS Office, Internet.
 • znalosť anglického jazyka alebo nemeckého jazyka – úroveň B2.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • organizačné schopnosti,
 • uvažovanie v súvislostiach,
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

Výška mzdy: od  1 000 EUR

Popis pracovného miesta: Vypracúvanie strategických a analytických dokumentov v oblasti zdravotníctva, zabezpečovanie procesu plánovania a implementácie projektových zámerov a projektov v oblasti zdravotníctva, zabezpečovanie tvorby a implementáciu projektov z fondov EÚ a iných zdrojov, podieľanie sa na tvorbe regionálnej zdravotnej politiky a koncepčných materiáloch v oblasti zdravotníctva.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady do 8.8.2022 emailom na adresu: kariera@vucke.sk alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.08.2022 08:58
Upravené: 01.08.2022 09:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine