Projektový manažér

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že s účinnosťou od 1.9.2022 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: projektový manažér, na odbore SO pre IROP.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • prax v oblasti projektového riadenia min. 2 roky,
 • skúsenosti v oblasti prípravy implementácie a monitorovania projektov financovaných z eurofondov ako aj iných programových schém,
 • ovládanie práce s PC – MS Office, Internet.
 • znalosť anglického jazyka – mierne pokročilý.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • organizačné schopnosti,
 • uvažovanie v súvislostiach,
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

Výška mzdy: od  1 100 EUR

Popis pracovného miesta: Poskytovanie konzultácií žiadateľom a prijímateľom projektov pri vypracovaní projektových zámerov a žiadostí o NFP. Príprava, spracovanie a aktualizácia dokumentov súvisiacich s implementáciou projektov (predovšetkým IMP, vzor zmluvy o partnerstve vrátane vzorov dodatkov, príručka pre žiadateľov o NFP, príručka pre prijímateľov o NFP, príručka pre hodnotiteľov a pod.)

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady do 15.8.2022 emailom na adresu: kariera@vucke.sk alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.08.2022 12:28
Upravené: 05.08.2022 12:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine