Vedúci/vedúca úseku kultúrno-osvetovej činnosti a marketingu

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Boľská 152/41, 0770 Kráľovský Chlmec oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: vedúci/vedúca úseku kultúrno-osvetovej činnosti a marketingu.

Miesto výkonu práce: Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia so sídlom v Kráľovskom Chlmci

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Predpokladaný termín nástupu: 1. augusta 2022

Rámcová náplň práce:

 • Odborno-poradenská, metodická činnosť pre právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú kultúrno-osvetovú činnosť, záujmovo-umeleckú činnosť a činnosť v oblasti tradičnej ľudovej kultúry
 • Koordinácia, príprava, implementácia, evaluácia projektov na úseku kultúrno-osvetovej činnosti, záujmovo-umeleckej činnosť a činnosti v oblasti tradičnej ľudovej kultúry.
 • Koordinácia, tvorba, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí na úseku kultúrno-osvetovej činnosti, záujmovo-umeleckej činnosť a činnosti v oblasti tradičnej ľudovej kultúry
 • Koordinácia a zabezpečovanie informačných, publicistických a tlačových vzťahov Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia k verejnosti a k hromadným oznamovacím prostriedkom.
 • Návrh, tvorba a distribúcia printových a elektronických produktov Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia pre širokú verejnosť a odberateľov.
 • Koordinácia a príprava mediálnych kampaní k špecifickým produktom Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
 • znalosť maďarského  a anglického jazyka – výhodou
 • vodičské oprávnenie – výhodou
 • predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Iné kritériá a požiadavky:

 • precíznosť a dôslednosť
 • komunikatívnosť a prezentácia výsledkov práce
 • práca s verejnosťou
 • schopnosť pracovať v tíme
 • ovládanie práce s PC
 • flexibilita, kreativita

Platové podmienky:

 • Zamestnanec bude ohodnotený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov; platová trieda 7, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od 868 €.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Uchádzači o toto pracovné miesto nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: riaditel.kcmap@gmail.com do 22. júla 2022 alebo poštou na adresu:
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Nemocničná 1267/9, 077 01 Kráľovský Chlmec.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Autor/zdroj: Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.07.2022 10:10
Upravené: 13.07.2022 10:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine