Referent/referentka muzeálnej expozície

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Boľská 152/41, 077 01 Kráľovský Chlmec oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom, na pracovnú pozíciu: referent/referentka muzeálnej expozície.

Miesto výkonu práce: Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha so sídlom v Kráľovskom Chlmci na Ul. Mailátha č. 4

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú – zastupovanie počas materskej/rodičovskej dovolenky

Predpokladaný termín nástupu: 01.10.2022

Požadovane kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelávanie etnografického, muzeológia, dejiny umenia
 • znalosť slovenského jazyka - podmienkou
 • znalosť maďarského a cudzích jazykov – výhodou
 • ovládanie práce s PC – MS Office, Excel, Power Point – úroveň pokročilý
 • absolvovanie sprievodcovského akreditovaného kurzu - výhodou
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť
 • najmenej 1 rok odbornej praxe v odbore história a muzeológia - výhodou

Iné kritéria a požiadavky:

 • precíznosť, dôslednosť
 • flexibilita a kreativita
 • odolnosť voči stresu
 • koncepčná a metodická činnosť
 • zodpovednosť
 • schopnosť pracovať v tíme
 • samostatnosť
 • práca s verejnosťou
 • príprava a koordinovanie múzejnej a galerijnej pedagogiky
 • sprievod a výklad k muzeálnym exponátom v preferovanom slovenskom aj v maďarskom jazyku
 • sprevádzanie návštevníkov múzea s výkladom v cudzom jazyku
 • príprava a realizácia propagačných materiálov
 • vypracovanie dlhodobého plánu muzeálnej činnosti
 • dokumentácia a digitalizácia zbierkového fondu
 • výskum histórie regiónov Medzibodrožia a Použia
 • skúsenosti s písaním projektovej dokumentácie na realizáciu odborných, kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí
 • prezentačné schopnosti na vysokej úrovni
 • skúsenosti s vedením výchovno-vzdelávacích aktivít

Platové podmienky:

 • Zamestnanec bude ohodnotený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – minimálne od 820,00 EUR mesačne

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady e- mailom na adresu: kcmap.kralovskychlmec@gmail.com, riaditel.kcmap@gmail.com do 12.09.2022 alebo poštou na adresu:

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
Boľská 152/41
077 01 Kráľovský Chlmec

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov budú spracované v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Autor/zdroj: Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kráľovský Chlmec
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.08.2022 15:05
Upravené: 30.08.2022 15:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001