Manažér kultúry

Banícke múzeum v Rožňave, 048 01 Rožňava, kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, informuje o voľnom pracovnom mieste Múzejný pedagóg – pracovný pomer na dobu určitú (zastupovanie počas materskej/rodičovskej dovolenky). Výberové konanie sa uskutoční 14.júna 2022.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Úplné stredoškolské vzdelanie
 • Prax v oblasti kultúry výhodou

Náplň práce:

 • Zabezpečovanie informačných, publicistických a tlačových vzťahov múzea k verejnosti a k hromadným oznamovacím prostriedkom
 • Tvorba, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych alebo vzdelávacích podujatí s dosahom na región
 • Komunikácia s orgánmi samosprávy a kultúrnymi zariadeniami v regióne
 • Koordinácia umelecko-prevádzkových činností múzea vo vlastných priestoroch
 • Návrh, tvorba a distribúcia printových a elektronických produktov múzea pre širokú verejnosť a odberateľov
 • Príprava mediálnych kampaní k špecifickým produktom múzea
 • Administrácia webu a správa sociálnych sietí vo vzťahu k verejnosti
 • Poskytovanie základných informácií o múzeu a jeho úlohách pre návštevníkov múzea
 • Vykonávanie a vyhodnotenie samostatného prieskumu záujmu verejnosti o služby múzea
 • Správa Foto, video a audio archívu

Iné kritéria a požiadavky:

 • znalosť práce s grafickými programami
 • samostatnosť
 • organizácia a plánovanie práce
 • asertivita
 • tvorivosť a prezentovanie
 • komunikatívnosť a tímová práce
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • pozitívny a svedomitý prístup k práci
 • pozitívna orientácia na verejnosť a návštevníka

Cudzie jazyky:

 • ovládanie anglický alebo maďarský - pokročilá: B1 a B2

Ponúkaný plat:

 • Zamestnanec bude ohodnotený v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – platová trieda 6, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od 795,50 EUR

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Profesijný životopis
 • Motivačný list
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, príp. referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov (formulár k stiahnutiu: https://www.banmuz.sk/informacie/volne-pracovne-miesta)

Uchádzači o toto pracovné miesto môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady do 12.06.2022 vrátane, a to mailom na adresu:  riaditel@banmuz.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Lackanič, riaditeľ
Tel.: +421 940 171 330

Kontaktovať budeme len vybratých uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky. Ostatné doručené žiadosti budú skartované/vymazané.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Banícke múzeum v Rožňave
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.06.2022 16:28
Upravené: 02.06.2022 16:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001