Manažér kultúry pre Remeselnícky inkubátor

Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, 048 01 Rožňava oznamuje, že k 1. októbru 2022 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: Manažér kultúry pre Remeselnícky inkubátor

Miesto výkonu práce: Gemerské osvetové stredisko Rožňava

Popis pracovného miesta:

 • tvorba, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí pre ľudovo-umeleckých výrobcov a remeselníkov v rámci Košického kraja,
 • vyhľadávanie ľudovo-umeleckých výrobcov a remeselníkov, dopĺňanie databázy klientov Remeselníckeho inkubátora,
 • systematická spolupráca,
 • zabezpečovanie a organizovanie výstav, prezentácií v rámci kraja, Slovenska a v zahraničí,
 • spracúvanie profilov a propagácia ľudovo-umeleckých výrobcov a remeselníkov.

Požadované odborné a kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odbore: andragogika,  manažment, etnológia
 • minimálne: úplné stredoškolské vzdelanie
 • prax v oblasti organizovania a realizácie kultúrnych a edukačných podujatí – výhodou
 • prax v oblasti marketingu – výhodou
 • znalosť maďarského jazyka – výhodou
 • základná orientácia v oblasti ľudovo-umeleckej výroby – výhodou
 • ovládanie práce s PC -Microsoft Office, Exel, Power Point, Internet
 • predpokladaný výkon práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť
 • pracovné miesto nie je vhodné pre absolventa

Iné kritériá a požiadavky:

 • precíznosť, dôslednosť
 • koncepčná činnosť
 • komunikatívnosť a prezentácia výsledkov práce
 • práca s verejnosťou
 • schopnosť pracovať v tíme
 • flexibilita, kreativita

Platové podmienky:

v zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 388/2018 Z.z.. Platová trieda 5 , tarifný plat podľa dosiahnutej započítateľnej praxe od 713,00  -  855,50  € a zvýšenie tarifného platu podľa zákona o 5% v závislosti od priznaného tarifného platu. Platová trieda 6,  tarifný plat podľa dosiahnutej započítateľnej praxe od 780,00 – 937,00 € a zvýšenie tarifného platu podľa zákona o 5% v závislosti od priznaného tarifného platu.

Požadované doklady:

 • motivačný list
 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
 • profesijný štruktúrovaný životopis s popisom praxe
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: munkova@gos.sk do 15. septembra 2022  alebo poštou na adresu: Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8.,048 01 Rožňava.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Autor/zdroj: JUDr. Alexandra Čelková Ferencechová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 06.09.2022 12:16
Upravené: 06.09.2022 12:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine