Odborný zamestnanec pre verejné obstarávanie

Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice oznamuje, že k 1.3.2017 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu odborný zamestnanec verejného obstarávania v kumulácií s referentom pre správu majetku.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického, právnického alebo technického zamerania,
 • prax v príslušnom odbore - min. 2 roky,
 • ovládanie práce s PC Office (Word, Excel, Outlook, Internet),
 • ovládanie práce program SAP R/3 (majetok, sklad),
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Odborný zamestnanec verejného obstarávania

 • predpríprava a plánovanie verejných obstarávaní
 • príprava zadávania jednotlivých zákaziek;
 • komplexná realizácia zadávania zákaziek (uskutočňovanie celého procesu VO) vrátane elektronického trhoviska;
 • vyhotovovanie potrebnej dokumentácie z procesu;
 • vybavovanie agendy týkajúcej sa revíznych postupov vo verejnom obstarávaní;
 • sledovanie termínov a zákonných povinností vo verejnom obstarávaní,
 • zodpovednosť za dodržiavanie postupov a termínov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní a ďalšími predpismi,
 • vedenie objednávkového systému a centrálneho registra zmlúv inštitúcie.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Referent správy majetku

 • zabezpečuje hospodárenie s majetkom Košického samosprávneho kraja a iným majetkom, ktorý bol zverený, zmluvou alebo zákonom,
 • zabezpečuje inventarizáciu majetku v jeho správe,
 • zabezpečuje vyraďovacie a zaraďovacie protokoly HIM,
 • zabezpečuje odpisy majetku v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
 • zabezpečuje podklady k inventarizácii majetku
 • zabezpečuje zaraďovanie majetku v počítačovej evidencii program SAP

Iné kritéria a požiadavky:

 • znalosť ekonomickej legislatívy a legislatívy súvisiacej s verejným obstarávaním, správou majetku
 • odborná vedomosť a praktická skúsenosť pri všetkých častiach verejného obstarávanie (podklady, proces, zmluvy, opis predmetu)
 • znalosť problematiky elektronického trhoviska výhodou
 • schopnosť pracovať samostatne
 • precíznosť, dôslednosť,
 • odolnosť voči stresu,
 • komunikatívnosť a schopnosť pracovať v tíme.

Ponúkaný plat:
Zamestnanec bude ohodnotený na základe zákona č. 553/2003 Z. o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky.
Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: info@vsmuzeum.sk  predmet: odborný pracovník pre VO  do 20.2.2017 alebo poštou na adresu:

Východoslovenské múzeum v Košiciach
Nám. Maratónu mieru č. 2, Košice
040 01 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.01.2017 14:00
Upravené: 29.05.2021 21:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001