Odborný referent

Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: Odborný referent, zastupovanie počas MD a RD

Dátum predpokladaného nástupu : 20.8.2019

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • úplne stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania
 • ovládanie práce s PC –MS Word, Excel, Outlook na užívateľskej úrovni
 • bezúhonnosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • zdravotná spôsobilosť
 • organizačné schopnosti, spoľahlivosť, dôslednosť

Platové zaradenie a plat:

v zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú  katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme, prílohy č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – platová trieda 4, platový stupeň podľa odbornej praxe: od 583,50 € do 700,50 €.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť
 • Profesijný životopis
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • Výpis z registra trestov
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou na adresu Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves alebo e-mailom na adresu: hotelovkasnv@gmail.com  do 15.8.2019.

 

Autor/zdroj: Mgr. Milan Kudrik
Zverejnil: Ing. Renáta Čelková
Vytvorené: 07.08.2019 06:00
Upravené: 07.08.2019 12:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...