Odborný pracovník hvezdárne

Hvezdáreň v Michalovciach, Hrádok 1, 071 01 Michalovce oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: odborný pracovník – na dobu počas zastupovania pracovníčky na materskej dovolenke.

Miesto výkonu práce: Hvezdáreň v Michalovciach
Termín nástupu: 1. jún 2018

Požadované odborné a kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore: environmentalistika, ekológia, ochrana prírody, alebo prírodné vedy

Iné kritériá a požiadavky:

 • základné znalosti z oblasti astronómie
 • koncepčná činnosť, flexibilita, kreativita
 • komunikatívnosť a prezentácia výsledkov práce
 • práca s verejnosťou (od detí MŠ až po seniorov)
 • ovládanie práce s PC
 • vodičský preukaz skupiny B je vítaný
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Platové podmienky:

 • V zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z.z.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám môžu zaslať svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: komarek@hvezdaren-mi.sk do 25. mája 2018 alebo poštou na adresu: Hvezdáreň v Michalovciach, Hrádok 1, 071 01 Michalovce. Telefonický kontakt: 056-6443260.

Autor/zdroj: RNDr. Zdeněk Komárek, poverený zastupovaním riaditeľky hvezdárne
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.04.2018 22:00
Upravené: 29.05.2021 21:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001