Školník

Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy informuje o voľnom pracovnom mieste:

Voľné pracovné miesto: školník

Úväzok: 53,33 % úväzok – 20 hodín týždenne 

Dátum nástupu: 01.09.2020

Kvalifikačné predpoklady: stredné odborné vzdelanie – výučný list

Funkčný plat: 373.- €

Zoznam požadovaných dokladov: 

  • žiadosť
  • životopis
  • doklady o vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontakt:                                           

t.č.: 053/4472315

email: gymkromp@gmail.com

Záujemcovia o voľné pracovné miesto sa môžu hlásiť do 20.08.2020 do 10,00 hod.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm.b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: PaedDr. Darina Dudičová, riaditeľka
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2020 10:00
Upravené: 29.05.2021 22:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001