Mzdová/ý účtovník/čka

Riaditeľka Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na celý pracovný úväzok s dobou nástupu od 17.02.2020 do 31.12.2020 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú: samostatný referent na ekonomickom úseku v kumulácií s pracovným zaradením personalista/ka, mzdový/á účtovník/čka.

Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Opatovská cesta 7 Košice, Opatovská cesta 7, 040 01  Košice
Kontakt: riaditel@opatovska.sk, 055/7274412, 11

Kvalifikačné predpoklady:

 • minimálne úplné stredné odborné vzdelanie
 • ovládanie práce s PC – Ives, Microsoft Office  (Word, Excel) – pokročilý

Platové zaradenie a plat: 

 • zamestnanec bude ohodnotený podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme v znení aktuálnych predpisov: 830,50 € (platová trieda 5).

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • prax na personálnom a mzdovom úseku,
 • ovládanie programu Ives podmienka,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • samostatnosť, precíznosť a dôslednosť.

Požadované doklady: 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi  môžete posielať  na  adresu školy alebo elektronicky na e-mailovú adresu riaditel@opatovska.sk  do 21. 1. 2020. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Gymnázium, Opatovská cesta 7 Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.01.2020 09:00
Upravené: 07.01.2020 09:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie