Masér

LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu „masér“ s možným nástupom od 15.8.2019.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie, odbor masér
 • vyššie odborné vzdelanie a špecializácia získané v odbore fyzioterapia
 • vysokoškolské vzdelanie I. st. získané v odbore fyzioterapia
 • vysokoškolské vzdelanie II. st. získané v odbore fyzioterapia
 • ovládanie práce s PC
 • predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady
 • zdravotná spôsobilosť
 • organizačné zručnosti
 • schopnosť pracovať v kolektíve
 • komunikatívnosť, čestnosť, svedomitosť
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť
 • diskrétnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat:

 • v zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – platová trieda 3, platový stupeň podľa odbornej praxe, od 551,50 € do 662,00 €.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi, na adresu zariadenia: LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, 075 01 Trebišov, do 6.8.2019.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Autor/zdroj: LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.07.2019 14:00
Upravené: 29.07.2019 14:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...