Manažér regionálneho rozvoja

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu manažér regionálneho rozvoja, na Odbore regionálneho rozvoja, Referát regionálneho rozvoja a plánovania.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa,
 • skúsenosti  v oblasti projektového riadenia min. 3 roky,
 • skúsenosti s odborným vedením pracovných skupín,
 • znalosť anglického jazyka na úrovni pokročilý,
 • ovládanie kancelárskeho balíka MS Office, OpenOffice, Internet.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • presnosť,
 • zodpovednosť,
 • samostatnosť,
 • odolnosť voči stresu,
 • flexibilita.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

Výška mzdy: od 1 200 €

Popis pracovného miesta: Činnosti vykonávané v rámci projektu EVS, činnosti smerujúce k implementácií inovačných a reformných opatrení, rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení a projektov, zber podkladov k vypracovaniu územných stratégií od regionálnych partnerov, komunikácia so zúčastnenými stranami. Riadenie zberu regionálnych údajov a iných analytických podkladov.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

V prípade záujmu o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady do 05.05.2021 emailom na adresu kariera@vucke.sk alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj

Právne a personálne oddelenie

Námestie Maratónu mieru 1

042  66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 28.04.2021 14:00
Upravené: 28.04.2021 14:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról