Manažér kultúry na úseku menšinovej kultúry

Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: manažér kultúry na úseku menšinovej kultúry.

Miesto výkonu práce: Gemerské osvetové stredisko v Rožňave
Termín nástupu: 1. jún 2018
Pracovný pomer: na dobu určitú – zastupovanie počas MD
Požadované odborné a kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odboroch: kulturológia, pedagogika, andragogika

Iné kritériá a požiadavky:

 • aktívna znalosť maďarského a slovenského jazyka (slovom a písmom)
 • manažérske zručnosti
 • skúsenosti s prácou v oblasti kultúry  národnostných menšín
 • skúsenosti v oblasti tradičnej kultúry
 • skúsenosti v oblasti tvorby a riadenia projektov
 • komunikatívnosť a prezentácia výsledkov práce
 • prax min. dva roky vo verejnej správe
 • práca s verejnosťou
 • ovládanie práce s PC
 • vodičský preukaz sk. B je vítaný
 • flexibilita, kreativita
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Platové podmienky:

 • od 519€/brutto
  v závislosti od dĺžky započítanej praxe, v zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z.z.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: munkova@gos.sk do 24. mája 2018 alebo poštou na adresu:

Gemerské osvetové stredisko
Betliarska 8
048 01 Rožňava

Autor/zdroj: Bc. Valéria Munková, Gemerské osvetové stredisko
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.05.2018 13:00
Upravené: 29.05.2021 21:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001