Manažér kultúry – astronóm

Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, 048 01 Rožňava oznamuje, že k 1.1.2018 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: manažér kultúry – astronóm.

Miesto výkonu práce: Hvezdáreň v Rožňave
Termín nástupu: 1. marec 2018

Požadované odborné a kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odboroch : prírodné vedy, pedagogika
 • stredoškolské vzdelanie - ukončené Pomaturitné štúdium astronómie v Hurbanove

Iné kritériá a požiadavky:

 • základné znalosti z oblasti astronómie
 • koncepčná činnosť
 • komunikatívnosť a prezentácia výsledkov práce
 • práca s verejnosťou (od detí MŠ po seniorov)
 • ovládanie práce s PC
 • vodičský preukaz sk. B je vítaný
 • flexibilita, kreativita
 • manuálna zručnosť
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť
 • znalosť maďarského jazyka vítaná

Platové podmienky:

 • v zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z.z.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • písomný návrh : „Koncepcia rozvoja popularizácie astronómie v podmienkach rožňavského okresu“
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: munkova@gos.sk do 15. februára 2018 alebo poštou na adresu:

Gemerské osvetové stredisko
Betliarska 8.
040 01 Rožňava

Autor/zdroj: Gemerské osvetové stredisko
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.01.2018 15:00
Upravené: 29.05.2021 21:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001