Manažér kultúry – astronóm

Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, 048 01 Rožňava oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: manažér kultúry – astronóm.

Miesto výkonu práce: Hvezdáreň v Rožňave
Termín nástupu: ihneď

Požadované odborné a kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odboroch : prírodné vedy, pedagogika
 • stredoškolské vzdelanie - ukončené Pomaturitné štúdium astronómie v Hurbanove

Iné kritériá a požiadavky:

 • základné znalosti z oblasti astronómie
 • koncepčná činnosť
 • komunikatívnosť a prezentácia výsledkov práce
 • práca s verejnosťou (od detí MŠ po seniorov)
 • ovládanie práce s PC
 • vodičský preukaz sk  B je vítaný
 • flexibilita, kreativita
 • manuálna zručnosť
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť
 • znalosť maďarského jazyka vítaná

Platové podmienky:

 • v zmysle ustanovení zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z.z. minimálne 480,- €.

Požadované doklady:

 • žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • písomný návrh : „Koncepcia rozvoja popularizácie astronómie v podmienkach rožňavského okresu“
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: munkova@gos.sk do 15. júla 2018 alebo poštou na adresu: Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8., 048 01 Rožňava

Autor/zdroj: Bc. Valéria Munková, Gemerské osvetové stredisko
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.06.2018 23:00
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001