Manažér kontroly verejného obstarávania

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu manažér kontroly verejného obstarávania.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie prvého, resp. druhého stupňa,
 • minimálne 2 roky praxe v oblasti implementácie  fondov EÚ,
 • minimálne 2 roky praxe v oblasti kontroly verejného obstarávania,
 • znalosť právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania,
 • znalosť právnych predpisov v oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov,
 • znalosť práce s PC,
 • vodičské oprávnenie skupiny B,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • znalosť anglického jazyka - vítaná,
 • analytické myslenie,
 • precíznosť, zmysel pre detail,
 • schopnosť rýchlo reagovať na zmeny,
 • spoľahlivosť,
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v tíme.

Popis pracovných činností:

 • vykonáva finančnú kontrolu procesu verejného obstarávania v rámci implementácie projektov,
 • vykonáva kontrolu zmluvnej dokumentácie projektov,
 • vykonáva práce spojené so zmenou projektu,
 • vykonáva finančnú kontrolu projektov na mieste,
 • vykonáva overovanie výročných (záverečných) následných monitorovacích správ projektu,
 • vykonáva práce spojené s riešením a administráciou nezrovnalostí, korekcií, finančných opráv a vysporiadaním finančných vzťahov.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu:  Miroslava.Benova@vucke.sk  do 14.2.2017   alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.02.2017 08:30
Upravené: 29.05.2021 21:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001