Manažér kontroly verejného obstarávania

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: manažér kontroly verejného obstarávania, na odbore SO pre IROP.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • prax v oblasti verejného obstarávania (príprava a realizácia verejných obstarávaní a súvisiacej agendy),
 • skúsenosti v oblasti prípravy podkladov pre projekty financované z eurofondov,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office, Internet.

Iné kritéria a požiadavky:

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.
 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • organizačné schopnosti,
 • uvažovanie v súvislostiach,
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

Požadované doklady:                                      

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

Výška mzdy: od 1 000,- €

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady e-mailom na adresu: kariera@vucke.sk do 14.6.2021 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Právne a personálne oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66  Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 08.06.2021 08:00
Upravené: 08.06.2021 12:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról