Manažér kontroly verejného obstarávania

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu manažér kontroly verejného obstarávania.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady :

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • prax v oblasti verejného obstarávania (príprava a realizácia verejných obstarávaní a súvisiacej agendy) min. 3 roky,
 • skúsenosti v oblasti prípravy podkladov pre projekty financované z eurofondov,
 • ovládanie práce s PC – Microsoft Office
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Iné kritéria a požiadavky:

 • schopnosť pracovať v tíme,
 • samostatnosť,
 • organizačné zručnosti,
 • uvažovanie v súvislostiach,
 • schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
 • precíznosť, dôslednosť,
 • komunikatívnosť, asertivita,
 • schopnosť zvládať záťažové situácie,
 • diskrétnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

Výška ponúkanej mzdy: 1 200 €

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady e-mailom na adresu: matej.kundrat@vucke.sk do 16.7.2018 alebo poštou na adresu:

Košický samosprávny kraj
Odbor personálnej práce a odmeňovania
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.07.2018 15:00
Upravené: 29.05.2021 21:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001