Majstri odbornej výchovy

Majstri odbornej výchovy - Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce.

Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce oznamuje, že od 02.09.2013 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu

  • majster odbornej výchovy - strojárska výroba
  • majster odbornej výchovy - výroba konfekcie.

Uvedené pracovné miesta obsadzujeme na dobu určitú do 30.06.2015.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vyučený v príslušnom učebnom odbore, úplné stredné vzdelanie príslušného smeru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, resp. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

  • výučný list, maturitné vysvedčenie, resp. vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia I.
  • životopis
  • výpis z registra trestov
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne na adresu školy do 30.6.2013.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.06.2013 13:00
Upravené: 28.05.2021 16:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001