Majstri odborného výcviku

Spojená škola Kollárova 17, Sečovce oznamuje, že od 02.09.2014 disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu majster odborného výcviku - strojárska výroba a majster odborného výcviku - výroba konfekcie.

Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu určitú do 30.06.2015. Uchádzači sa môžu prihlásiť do 27.08.2014.

Kvalifikacné predpoklady:

  • vyučený v príslušnom učebnom odbore, úplné stredné vzdelanie príslušného smeru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, resp. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa podla vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

  • výučný list, maturitné vysvedčenie, resp. vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia I. stupňa
  • životopis
  • výpis z registra trestov
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.

Autor/zdroj: Ing. Milan Leškanič, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.08.2014 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001