Majster(ka) odbornej výchovy

Stredná odborná škola , Mierová 727, 072 22 Strážske oznamuje, že od 01.09.2015 je voľné miesto na pracovnú pozíciu majster(ka) odbornej výchovy pre odbor "3686 F - stavebná výroba" a "3161 F - praktická žena" na elokovanom pracovisku v Šamudovciach okr. Michalovce na plný úväzok.

Príslušná kategória: majster(ka) odbornej výchovy

Kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • Vysokoškolské vzdelane 1. stupňa, alebo
 • Úplné stredné odborné vzdelanie + výučný list v odbore , podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov..
 • Prax v odbore minimálne 1 rok

Požadované doklady:

 • Doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Životopis
 • Výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti
 • Súhlas so spracovaním osobný údajov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom a dokladmi o dosiahnutom vzdelaní môžete posielať poštou na adresu školy, Stredná odborná škola , Mierová 727, 072 22 STRÁŽSKE alebo na e-mailom na adresu: strazskesos@gmail.com do 25. augusta 2015. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky. Zodpovednou osobou za výber uchádzača je Mgr. Jozef KUZEMKA, zástupca riaditeľa školy, mobil: 0917905452.

Autor/zdroj: Mgr. Jozef Kuzemka – zástupca riaditeľa školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.06.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001