Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice oznamuje, že od 01.09.2012 je voľné miesto na pracovnú pozíciu majstra odbornej výchovy s aprobáciou : poľnohospodárska výroba na odlúčené pracovisko Zemplínska Teplica.

Príslušná kategória: majster
Podkategória: majster strednej školy

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou v danom odbore

Požadované doklady:

  • výučný list , maturitné vysvedčenie v príslušnom odbore,
  • výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka

Autor/zdroj: Mgr. Blažena Číkošová, riaditeľka školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.08.2012 01:30
Upravené: 28.05.2021 16:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001