Majster odbornej výchovy pre učebný odbor 6445 H kuchár

Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves, v súlade s § 11a ods. 1 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: majster odbornej výchovy pre učebný odbor 6445 H kuchár

Dátum predpokladaného nástupu: 03.09.2018

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • úplné stredné odborné vzdelanie,
 • vyučenie v príslušnom odbore,
 • doplňujúce pedagogické štúdium (nie je podmienkou),
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o ukončenom vzdelaní
 • výpis z registra trestov
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Minimálny nástupný plat pre uchádzača s ÚSOV bez praxe je 616,50 €.

Všetky potrebné doklady  je potrebné zaslať poštou, e-mailom (hotelovkasnv(at)gmail.com), prípadne doručiť osobne na adresu školy: Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves do 15.08.2018.

Autor/zdroj: Mgr. Milan Kudrik
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.07.2018 06:00
Upravené: 29.05.2021 21:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001