Majster odbornej výchovy študijného odboru grafik digitálnych médií

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice oznamuje, že máme voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu Majster odbornej výchovy študijného odboru grafik digitálnych médií s nástupom od 1. októbra 2015.

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: majster odbornej výchovy

Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Odborné požiadavky:

  • spracovanie a úprava videosekvencií (Pinnacle Studio, Video Studio, Adobe Premiere a pod.)
  • tvorba dynamických webových stránok (X)HTML, CSS, PHP, MySQL

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Životopis
  • Doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu skola@ostrovskeho.sk do 24.09.2015. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Elena Tibenská, riaditeľka SOŠ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.09.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001