Majster odbornej výchovy pre profesiu murár

Stredná odborná škola, Kukučínova 23, Košice oznamuje, že od 01.09.2015 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy pre profesiu murár na elokované pracovisko v obci Drahňov. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu určitú do 31.08.2016.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vyučený v príslušnom učebnom odbore, úplné stredné vzdelanie príslušného smeru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, resp. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

  • výučný list, maturitné vysvedčenie, resp. vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia I. stupňa
  • životopis
  • výpis z registra trestov
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.

Prednosť majú uchádzači zo sídla a okolia elokovaného pracoviska.

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete zasielať písomne na adresu: SOŠ technická, Personálne oddelenie, Kukučínova 23, 040 01 Košice alebo mailom na adresu: pam.sostechnicka@gmail.com

Telefónny kontakt: 0911 907 396  p. Milan Košč, vedúci úseku elokovaných pracovísk

Autor/zdroj: Lenka Gumanová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.06.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001