Majster odbornej výchovy – poľnohospodárska výroba

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice oznamuje, že od 01.09.2015 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy pre učebný odbor poľnohospodárska výroba.

Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu určitú do 31. 08. 2016. Uchádzači sa môžu prihlásiť do 11. 09. 2015.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vyučený v príslušnom učebnom odbore, úplné stredné vzdelanie príslušného smeru (poľnohospodárska výroba ) a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, resp. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

  • výučný list, maturitné vysvedčenie, resp. vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia I. stupňa
  • životopis
  • výpis z registra trestov
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete zasielať písomne na adresu: SOŠPaSnaV, Kukučínova 23, 040 01 Košice alebo mailom na adresu: zastupcaov@sospsvke.edu.sk

Telefónny kontakt: 0911 195718 – Ing. Eva Lovíšková, zástupca RŠ

Autor/zdroj: Ing. Eva Lovíšková, zástupca RŠ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.09.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001