Majster odbornej výchovy v odbore mechanik strojov a zariadení

Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste majster odbornej výchovy v študijnom odbore mechanik strojov a zariadení s nástupom od 02.09.2015.

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: majster odbornej výchovy

Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • požadovaná prax v niektorej z profesií – kovoobrábanie, zváranie, zámočnícke a montážne práce
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Štruktúrovaný životopis
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu spsstroj@priemyslovka.sk do 15.08.2015. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Michal Baľo, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.06.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001