Majster odbornej výchovy v odbore mechanik počítačových sietí

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste majster odbornej výchovy v študijnom odbore mechanik počítačových sietí s nástupom ihneď.

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: majster odbornej výchovy

Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
stredoškolské, resp. vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru - slaboprúd

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • praktické skúsenosti s prácou s elektronickými súčiastkami, obvodmi a zariadeniami
 • praktické skúsenosti s montážou PC zostavy a diagnostikou PC
 • znalosti z oblasti počítačových sietí
 • certifikát CCNA podmienkou
 • osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti podľa § 21 Vyhlášky 508/2009 Z. z.
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Životopis
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na adresu skola@ostrovskeho.sk do 08.02.2015. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Elena Tibenská, riaditeľka SOŠ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.02.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001