Majster odbornej výchovy pre odbor stavebná výroba

Stredná odborná škola, Mierová 727, 072 22 Strážske oznamuje, že od 01. 09. 2017 je voľné miesto na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy pre odbor 3686 F - stavebná výroba, na elokovanom pracovisku v Šamudovciach okres Michalovce, na plný úväzok.

Príslušná kategória: majster
Podkategória: majster strednej školy

Kvalifikačné predpoklady:

 • Úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, alebo
 • Vyššie odborné vzdelania a osobitný kvalifikačný predpoklad, alebo
 • Bakalárske vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad
 • Prax v odbore minimálne 1 rok

Požadované doklady:

 • Vysvedčenie o získanej kvalifikácii
 • Výučný list , maturitné vysvedčenie  v príslušnom odbore
 • Životopis
 • výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka

Mgr. Jozef KUZEMKA –  riaditeľ SOŠ Mierová 727, Strážske

Autor/zdroj: Mgr. Jozef Kuzemka – riaditeľ SOŠ
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.07.2017 14:00
Upravené: 29.05.2021 21:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001