Majster odbornej výchovy pre odbor poľnohospodárska výroba

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice, pre elokované pracovisko Zemplínska Teplica zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – majster odbornej výchovy, na základe § 11a ods. 1 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľné  pracovné miesto na plný úväzok: majster odbornej výchovy na plný úväzok

Dátum predpokladaného nástupu: 04.09.2017

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
  • doplňujúce pedagogické štúdium (nie je podmienkou),
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontakt:
Tel. kontakt: 055/6855389, 056/6373470, 0911923249
E-mail: riaditel@sospsvke.edu.sk

Záujemcovia o voľné pracovné miesto sa môžu hlásiť do 31.08.2017.

Autor/zdroj: SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.08.2017 14:39
Upravené: 29.05.2021 21:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine