Majster odbornej výchovy pre odbor kuchár

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice pracovisko Viničky zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – majster odbornej výchovy, na základe § 11a ods. 1 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Voľné dve pracovné miesta na kratší pracovný čas:

  • majster odbornej výchovy na polovičný úväzok

Dátum predpokladaného nástupu: 05.09.2016

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • úplné stredné odborné vzdelanie - vyučenie v príslušnom odbore,
  • doplňujúce pedagogické štúdium (nie je podmienkou),
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • znalosť maďarského jazyka

Kontakt:
Tel. kontakt: 055/6855389, 056/6373470
E-mail: soupbarca@stonline.sk

Záujemcovia o voľné pracovné miesto sa môžu hlásiť do 17.08.2016.

Autor/zdroj: Mgr. Blažena Číkošová, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.07.2016 10:52
Upravené: 28.05.2021 16:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001