Majster odbornej výchovy – odbor kaderník

Stredná odborná škola – Szakkőzépiskola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste majster odbornej výchovy – odbor kaderník.

Na základe zákona č. 317/2009 Z.z., § 11a, nahlasujeme voľné pracovné miesto pre pedagogického zamestnanca:

  1. Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná odborná škola – Szakkőzépiskola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany
  2. Kategória pedag. zamestnanca: majster OV – odbor kaderník
  3. Kvalifikačné predpoklady: ÚSO, VŠ I. stupňa alebo VŠ II. stupňa
  4. Zoznam požadovaných dokladov: doklad o dosiahnutom najvyššom vzdelaní,  doklad o bezúhonnosti
  5. Platové podmienky: podľa zák. č. 553/2003 Z.z. a Nariad. vlády č. 202/2017 Z.z., min. 590,00 € HM
  6. Iné požiadavky: ovládanie maďarského jazyka – nie je podmienkou

Žiadosti prosíme zasielať do 15.8.2018.

Kontakt:
Ing. Eniko Magyarová, zástupca riaditeľa
Tel. 0566281590, 0902281585
Email: soueneag@souekapusany.edu.sk

Autor/zdroj: Ing. Eniko Magyarová, zástupca riaditeľa
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.07.2018 13:58
Upravené: 29.05.2021 21:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001