Majster odbornej výchovy - murár, stavbár

Stredná odborná škola, Kukučínova 23, Košice oznamuje, že od 01.11.2018 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy pre profesiu murár, stavbár na elokované pracovisko Slanec. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu neurčitú. Uchádzači sa môžu prihlásiť do 31.10.2018.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vyučený v príslušnom učebnom odbore, úplné stredné vzdelanie príslušného smeru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, resp. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Platové zaradenie a plat:                                 

  • v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 556,50 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov)

Požadované doklady:

  • výučný list, maturitné vysvedčenie, resp. vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia I. stupňa
  • životopis
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.

Prednosť majú uchádzači zo sídla a okolia elokovaného pracoviska.

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete zasielať písomne na adresu: SOŠ technická, Personálne oddelenie,  Kukučínova 23, 040 01 Košice alebo mailom na adresu: pam.sostechnicka@gmail.com
Telefónny kontakt: 0918 450 669

Autor/zdroj: Lenka Gumanová, personalistka
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.10.2018 12:45
Upravené: 29.05.2021 21:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine