Majster odbornej výchovy - murár

Stredná odborná škola, Kukučínova 23, Košice oznamuje, že od 01.09.2015 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy pre profesiu murár na elokované pracovisko v obci Čaňa.

Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu určitú do 31. 08. 2016. Uchádzači sa môžu prihlásiť do 21. 08. 2015.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vyučený v príslušnom učebnom odbore, úplné stredné vzdelanie príslušného smeru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, resp. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

  • výučný list, maturitné vysvedčenie, resp. vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia I. stupňa
  • životopis
  • výpis z registra trestov
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.

Prednosť majú uchádzači zo sídla a okolia elokovaného pracoviska.

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete zasielať písomne na adresu: SOŠ technická, Personálne oddelenie, Kukučínova 23, 040 01 Košice alebo mailom na adresu: pam.sostechnicka@gmail.com

Telefónny kontakt: 0911 907 396 - p. Milan Košč, vedúci úseku elokovaných pracovísk

Autor/zdroj: Lenka Gumanová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001