Majster odbornej výchovy – lesná výroba

V zmysle § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov.

Voľné pracovné miesto na dobu: určitú od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2017
Pozícia: majster odbornej výchovy pre učebný odbor lesná výroba
Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola, Prakovce 282
Adresa zamestnávateľa: Prakovce 282, 055 62  Prakovce
Kontakt: 053/487 41 08, sosprako@gmail.com

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

  • úplné stredné odborné vzdelanie - vyučenie v príslušnom odbore,
  • doplňujúce pedagogické štúdium (nie je podmienkou),
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z.,
  • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne do 30. 06. 2016.

Autor/zdroj: Ing. Dušan Kluknavský, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.05.2016 11:00
Upravené: 28.05.2021 16:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001