Majster odbornej výchovy elektromechanik

Stredná odborná škola, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.12.2016 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu majster odbornej výchovy pre profesiu elektromechanik - slaboprúd na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu neurčitú.

Kvalifikačné predpoklady:

  • vyučený v príslušnom učebnom odbore, úplné stredné vzdelanie príslušného smeru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, resp. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

  • výučný list, maturitné vysvedčenie, resp. vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia I. stupňa
  • životopis
  • výpis z registra trestov
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete zasielať písomne na adresu: Stredná odborná škola, personálne oddelenie,  Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca alebo mailom na adresu: sokolik@souhag.edu.sk

Telefónny kontakt: 0557260100  p. Čupková Lucia, personalistka

Autor/zdroj: Lucia Čupková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.11.2016 13:30
Upravené: 28.05.2021 16:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001