Majster odbornej výchovy s aprobáciou potravinárska výroba

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice oznamuje, že od 01.09.2012 je voľné miesto na pracovnú pozíciu majstra odbornej výchovy s aprobáciou potravinárska výroba.

Príslušná kategória: majster
Podkategória: majster strednej školy

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou v danom odbore

Požadované doklady:

  • výučný list , maturitné vysvedčenie v príslušnom odbore
  • výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.08.2012 15:30
Upravené: 28.05.2021 16:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001