Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola – Szakkőzépiskola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany oznamuje, že disponuje voľnými pracovnými miestami pedagogických a odborných zamestnancov.

Na základe zákona č. 317/2009 Z.z., § 11a,  nahlasujeme voľné pracovné miesta pre  nasledujúcich pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná odborná škola – Szakkőzépiskola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany

Kategória pedag. zamestnanca: majster odb. výchovy - strojár, majster odb. výchovy - elektro

Kvalifikačné predpoklady: minimálne ÚSV + výučný list v požadovanom odbore

Zoznam požadovaných dokladov: doklad o dosiahnutom najvyššom vzdelaní, doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov)

Platové podmienky: podľa zák. č. 553/2003 Z.z. a Nariad. vlády č. 388/2018 Z.z., min. 650,00 €  hrubá mzda + započitateľ.  prax s ÚSV ako začínajúci pedag. pracovník

Iné požiadavky: znalosť maďarského jazyka vítaná

Žiadosti prosíme zasielať do 15.8.2019.

Kontakt:
Ing. Eniko Magyarová, zástupca riaditeľa
Tel. 0566281590, 0902281585
Email: soueneag@souekapusany.edu.sk

Autor/zdroj: Ing. Eniko Magyarová, zástupca riaditeľa
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2019 10:00
Upravené: 19.07.2019 10:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról