Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola, Prakovce 282 informuje o voľných pracovných miestach majstov odbornej výchovy pre učebné odbory lesná výroba (1 miesto) a strojárska výroba (dve miesta).

Pozícia: majster odbornej výchovy pre učebné odbory lesná výroba (1 miesto) a strojárska výroba (dve miesta)
Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola, Prakovce 282
Adresa zamestnávateľa: 055 62 Prakovce 282
Kontakt: 053/4874 108, sosprako@gmail.com
Kategória: majster odbornej výchovy
Kvalifikačné predpoklady: Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou príslušného smeru, výučný list v odbore a DPŠ

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
  • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: v prípade, že nebude dostatok žiadateľov s plným vzdelaním budú miesta obsadzované žiadateľmi bez úplného vzdelania.

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť osobne do 30.6.2014.

Autor/zdroj: Ing. Dušan Kluknavský, riaditeľ školy
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.06.2014 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001