Majster odborného výcviku v odbore murár alebo maliar

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice príjme do pracovného pomeru majstra odborného výcviku v odbore murár alebo maliar. Nástup: 1.11.2013.

Požiadavky:

  • vyučenie v príslušnom odbore, úplné stredné vzdelanie (maturita) a doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ nie je podmienkou)
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť

Odmeňovanie:

  • Podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Zákona č. 317/2009 Z. z.o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Písomné žiadosti spolu so životopisom prosíme doručiť poštou na našu adresu (SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice, 04001), resp. na e-mailovú adresu školy: sos.technicka.kosice@gmail.com

Kontakt:
Michal Fedorko, vedúci úseku OV
tel: 0905 248757, 0911 907378

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.10.2013 15:00
Upravené: 28.05.2021 16:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001