Majster odborného výcviku

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice oznamuje, že má voľné pracovné miesto na dobu určitú od 1. 2. 2013 do 30. 6. 2013 na pozíciu Majster odborného výcviku pre elektrotechniku, informačné technológie a počítačové siete.

Názov zamestnávateľa: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
Kontakt: 055/6784694, sekretariat@sosake.sk
Kategória: majster odborného výcviku
Kvalifikačné predpoklady: Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou príslušného smeru, výučný list v odbore a DPŠ
Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 1.2.2013 do 30.6.2013

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do 31.1.2013

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.12.2012 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001