Majster odborného výcviku pre elektrotechniku, informačné technológie a počítačové siete

Majster odborného výcviku pre elektrotechniku, informačné technológie a počítačové siete - Stredná odborná škola automobilová, Košice

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice oznamuje, že od 1. 2. 2013 do 30. 6. 2013 má voľné pracovné miesto na pozíciu majster odborného výcviku pre elektrotechniku, informačné technológie a počítačové siete, kategória: majster odborného výcviku.

Kvalifikačné predpoklady: Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou príslušného smeru, výučný list v odbore a DPŠ.

Zoznam požadovaných dokladov: - žiadosť o prijatie do zamestnania:

  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do 31. 1. 2013.

Kontakt: 055/6784694, sekretariat(at)sosake.sk

Toto miesto už bolo obsadené.

Autor/zdroj: Anna Slotová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.01.2013 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001